Acties VRIENDEN
Acties Vanaf de oprichting van de vrienndengroep zijn er vele bijeenkomsten geweest met gemeente bestuursleden, 1999 Uitdelen pamfletten tijdens Kerst diensten in de kerk 2000 Handtekeningen actie tegen het buiten gebruik stellen van de Scheepjeskerk. Handtekeningen aangeboden aan het kerkbestuur 2001 Kerkbestuur organiseert na aandringen een info avond over de toekomst van de kerkgelegenheden. 2002 Op aandringen van de “vrienden” vindt er diverse malen overleg plaats met het kerkbestuur, onder andere over de eigendom kwestie. 2002/5 Er zijn diverse gesprekken met mensen in alle lagen van de gemeente organisatie 2003 “de Vrienden” maken een plan voor de toekomst van de kerk en presenteren dat op diverse avonden aan de politiek en in een open avond aan alle burgers. De avonden maken duidelijk dat zowel de politiek als de burgers finaal achter het in stand houden van het kerkgebouw staan. Het verhaal wordt ook aan het kerkbestuur gepresenteerd, die er zoals verwacht er niets in zien omdat afbreken van de kerk financieel meer oplevert. 2004 De “vrienden” plaatsen een vlaggenmast voor de kerk. Wat is nu een kerkgebouw dat niet kan vlaggen. 2004 Oprichting Stichting Scheepjeskerk. We geven hiermee meer body aan onze club 2005 De Vrienden plaatsen lichtmasten om de kerk gevel in de avond beter zichtbaar te maken. Kerkbestuur is het er niet mee eens maar niet bij machte om de aanleg te stoppen. 2005 150 jarig bestaan kerk. Vrienden bieden officieel aan om als cadeau  (nieuwe) pinakels terug te plaatsen op de voorgevel. Het kerkbestuur reageert nergens op.  2006 Contact met de stichting Oogappel, diverse besprekingen met hen. Zij zoeken ook contact met Bisdom. Loopt uiteindelijk op niets uit 2006 In april is er een bijeenkomst in het Anker (door het kerkbestuur) waarin het bisdom aankondigt zowel het Anker als de Scheepjeskerk te sluiten als kerkgelegenheid. De vrienden zorgen met veel actie voor een volle zaal met  mensen die hier niet mee in kunnen stemmen. 2006 Als vervolg op de bovenstaande bijeenkomst stemt het Bisdom ermee in een bespreking met de Vrienden te doen. Na nog diverse vervolgen hierop loopt dit ook op niets uit. Het bisdom wil niets doen (wijst categorisch zonder enige toelichting al onze plannen en wensen af als niet haalbaar. Het wordt steeds duidelijker dat geld (opbrengst van het complex) het enige is dat telt. 2006 Eigendom, dit is steeds een heikele kwestie: van wie is nou de kerk en de pastorie: van de parochie of van de karmel. Vrienden plaatsen een artikel in de Rijnwoude koerier over dit onderwerp 2006 Monumenten aanvraag. Het Cuypersgenaatschap doet aanvraag tot plaatsing van de kerk  op de rijksmonumentenlijst. Kerkbestuur voert actie (oa met brieven van advocaten) om de gemeente te bewegen de minister negatief te adviseren. Vrienden voeren gesprekken om tegenovergestelde te bereiken. Uiteindelijk adviseert de genmeente zeer positief aan de minister, ze is duidelijk en zonder voorbehoud voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst. Zie voor meer info de pagina “Monument”. 2007 Initiatief tot oprichting Stichting Scheepjeskerk. De Vrienden zijn meer een actie groep. We denken dat het tijd is voor een andere beweging. 2008/2011 Weinig acties door de vrienden, we werken meer vanuit de achtergrond. Ze zijn wel erg actief in bv de klusgroep 2011: De parochie H Michael-H Bernardus is inmiddels opgegaan in de parochie H Thomas. De Scheepjeskerk is nog steeds in gebruik als (nu enige) kerkgelegeheid in hazerswoude Rijndijk, de parochie heeft al die jaren nauwelijks onderhoud gedaan, en de kerk wordt nog steeds bedreigd.
Krantenartikel Krantenartikel Krantenartikel Krantenartikel Krantenartikel Krantenartikel Uitnodiging Uitnodiging
Een van de presentaties 2003/2004
Vlaggemast geplaats voor de kerk 2004
Na plaatsing van de lichtmasten in 2005
Krantenartikel Krantenartikel Krantenartikel Krantenartikel