Plan van aanpak
Plan van aanpak Bij   een   toekomst   voor   de   Scheepjeskerk   hoort   een   plan   van   aanpak.   De   stichting   heeft   al   in   2008   een   plan geschreven over hoe zij de toekomst van het gebouw vorm willen geven. Behalve   de   omschrijving   van   een   toekomstige   functie   en   ook   activiteiten   om   daar   te   komen,   is   er   een   gedegen financiële onderbouwing voorzien. Het plan is al in 2008 gepresenteerd aan het kerkbestuur. Het   plan   kunt   u   via   de   link   hieronder   bekijken,   waarbij   u   in   gedachten   moet   houden   dat   het   document   in   2008 is   geschreven.   Een   aantal   zaken   uit   het   plan   moeten   inmiddels   worden   herzien   in   verband   met   een   veranderde situatie.   Als   het   kerkbestuur   belangstelling   toont   voor   onze   inzichten   en   ideeën   zullen   we   het   document   graag actualiseren. Landelijk Er   is   momenteel   landelijk   veel   aandacht   voor   het   hergebruik   van   oude   bedrijfsgebouwen   en   ook   kerken. Onlangs zijn een aantal boeken gepresenteerd die voorbeelden geven van geslaagd hergebruik. In een artikel uit de Volkskrant 16 september 2011 worden twee van deze boeken besproken. Plan van aanpak van de stichting (2008)  (zie ook hier ) Artikel uit de Volkskrant van 16 september 2011
STICHTING PDF PDF PDF PDF