Bestuur STICHTING
Bestuur van de Stichting Scheepjeskerk Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: Koos van Leijden Voorzitter Henk de Boer                        Secretaris Leo van Wetten                    Penningmeester Hans Arentsen                      Lid Nico Wesselingh Lid Trudy Tijssen Lid Rob Reinderink Lid
Het bestuur in vergadering bijeen ten huize van de secretaris