Hoe staan we ervoor Stand van zaken 2019
Ontwikkelingen in 2019 (tot september2019) Binnen de parochie Binnen de parochie begint er wel beweging te komen die leidt tot enig nadenken hoe het verder moet. Er komt een “visie op de kernen”. Deze wordt in juni gepresenteerd aan de parochianen. Vanuit het bisdom is er nog steeds de opdracht om de parochiekernen vitaal te houden. Tegelijkertijd is er in de katholieke kerk steeds meer drang om kerken aan de eredienst te onttrekken. De slogan is inmiddels: Er zijn niet te weinig kerkgangers, nee, er zijn te veel kerken. Waar vroeger het kerkbezoek en de financiën golden als reden om een kerkgebouw te sluiten is het nu onomwonden en door de bisschop geponeerd: We kunnen als katholieke kerk onmogelijk meer alle kerkgelegenheden blijven bedienen. Eindelijk erkent men dus dat het gebrek aan priesters het knelpunt is. Voor de katholieke kerk is het sluiten van een kerkgebouw: gebouwen het liefst afbreken en het terrein voor de hoogste opbrengst verkopen. Wat doet de stichting Scheepjeskerk Gezien de veranderende omstandigheden heeft de stichting in begin juli aan het parochie bestuur om een gesprek gevraagd. Daar is nog nu (september) nog steeds niet op gereageerd. Begin september heeft de Stichting (op eigen initiatief) naar de parochie een zeer reëel financieel bod gedaan om het gehele ensemble over te nemen. Dit bod is volledig gedocumenteerd en onderbouwd. De stichting garandeert in dit bod het voortbestaan van het kerkgebouw, de pastorie en de tuin. Tevens garandeert zij dat de parochie zolang zij wil gebruik kan blijven maken van het kerkgebouw en de nodige ruimte in de pastorie voor de parochiële activiteiten. Plattegronden behorend bij het plan van aanpak Stand van zaken 2020/21  
PDF