Hoe staan we ervoor Stand van zaken 2018
Gemeenteraad verwerpt aanvraag wijziging van de bestemming op 14ecember 2017 neemt de gemeenteraad van Alphen aan de Rijn het besluit een wijziging van de bestemming van de tuin en de pastorie niet toe te staan. De raad voegt daar een motie aan toe die de ondeelbaarheid van het ensemble bevestigt. De motie is duidelijk over het belang van het ensemble en de moeite die gedaan moet worden om dit in stand te houden. De zeer lezenswaardige tekst van de motie vindt u hier: Wat betekent dit Dit betekent dat het plan voor het volbouwen van de tuin compleet van tafel is. Het staat het kerkbestuur nu vrij om, zoals toegezegd op 28 februari 2017, in gesprek te gaan met de Stichting Scheepjekerk om te bezien in hoeverre hun plan uitgevoerd kan worden. Wat doet het kerkbestuur Het kerkbestuur doet niets. Naar buiten toe hult ze zich in stilzwijgen. Elke aanvraag voor een gesprek wordt geweigerd. Op vragen over dit onderwerp wordt niet ingegaan. Men beroept zich op een clausule in het contract die praten verbiedt. Op de vraag naar de tekst van die clausule geeft men geen antwoord. Die clausule, zo blijkt inmiddels zonneklaar, bestaat helemaal niet. Het is een verzinsel van het kerkbestuur.  Conclusie: Kerkbestuur is niet eerlijk. Stand van zaken september 2018 Na maanden soebatten, een petitie door parochianen ingediend in Mei en voortdurende druk komt er in september 2018 een gesprek met het kerkbestuur. In dat gesprek blijkt onder ander dat het kerkbestuur wel weer met de projectontwikkelaar onderhandelt. In het geheim heeft het kerkbestuur in februari 2018 de projectontwikkelaar een exclusieve deal beloofd en ook om elk gesprek met anderen te zullen afhouden. Het doel van het kerkbestuur is nu om uiterlijk op 31 december 2018 een nieuwe deal met de projectontwikkelaar te sluiten. Wat die deal dan is, daar wil het kerkbestuur geen enkele mededeling over doen. Ze laat wel blijken totaal geen boodschap te hebben aan wat de parochianen van hun opstelling vinden, laat staan anderen. Ook liet men niet blijken zich ook maar iets aan te willen trekken van de wens van de gemeente en vele andere personen en instellingen om het culturele en historische ensemble voor de toekomst zeker te stellen. In tegendeel begrijpen we nu. Acties Gewoon overleg met het kerkbestuur is niet mogelijk dus gaan we weer actie voeren. Weer gezamenlijk als Pact Ensemble Scheepjeskerk Voor info over de acties zie de pagina onder de tab “Pact/actueel” of klik hier
PDF