Ons plan is beter
Tuin en kerk, samen sterk Laat u niet om de tuin leiden Ons plan is beter Laten we dit groen houden (klik om te vergroten) Algemeen De   stichting   Scheepjeskerk   beijvert   zich   voor   het   behoud   van   het   ensemble   kerk-pastorie   en   tuin.   Dit   vooral vanuit   cultuurhistorisch   perspectief.   Maar   daar   houdt   het   niet   mee   op,   er   zijn   veel   meer   argumenten,   zeer   valide argumenten om het “luxe Villa” plan terzijde te schuiven. Onderschrijf uiterlijk 19 april onze petitie hier   De argumenten voor het Plan van de Stichting Scheepjeskerk op een rij De tuin is het enige authentieke groene gebied in de buurtschap. Het geeft direct toegang tot de oude      Rijn. We kunnen er heel makkelijk een stuk openbaar groen van maken, openbaar groen waar de buurt zonder meer recht op heeft en dat de leef kwaliteit verhoogt. Op de twee woninglocaties die in de Groenendijk in ontwikkeling zijn, komen ruim voldoende huizen van het duurdere segment. Onzinnig om uitgerekend in de pastorietuin nog luxe villa’s te willen bouwen. Op dit moment zijn de pastorietuin en de voormalige begraafplaats de enige plaatsen in de Groenendijk, die toegang geven tot de oever van de oude Rijn. Het “luxe villa” Plan zal deze toegang afsluiten, geen toegang meer tot de oever van de oude Rijn. Er is nu in de buurt totaal geen behoefte aan dit soort woningen, zeer waarschijnlijk zal niemand in de Groenendijk een van die villa’s aankopen. Ze worden gebouwd voor buiten de buurt. De buurt schreeuwt al jaren om betaalbare (huur-)woningen of appartementen voor starters en werkende jongeren. Al jarenlang is alle jeugd die hier opgroeit en zelfstandig wil wonen gedwongen om naar elders te verhuizen. Niet goed voor de leefbaarheid en toekomst van de wijk. Ons Plan is bedoelt voor werkende jongeren, we willen betaalbare woonruimte voor ongeveer 25 personen realiseren. Het Plan past uitstekend in wat de katholieke kerk wil uitdragen: Solidariteit, compassie, zorg en medeleven. We houden in ere wat er door onze voorouders is opgebouwd, we zetten de traditie voort. Zeker ook een positieve impuls aan de toekomst van de parochiekern Hazerswoude- Rijndijk/Koudekerk aan den Rijn. De parochie heeft de keus een gedeelte van de pastorie te blijven gebruiken. Er is massale, nadrukkelijke en hartelijke steun niet alleen binnen een grote groep parochianen maar evenzeer buiten deze groep. De parochie is financieel gezond. Dit is nadrukkelijk bevestigd door de penningmeester van de parochie. De parochie wil de pastorie en tuin afstoten, omdat die (naar inzicht van 2008) niet meer nodig zijn binnen de parochie. Inmiddels is duidelijk dat toch wel degelijk behoeft is aan minimaal ca 50 vierkante meter ruimte in de pastorie. Maar ja, er is een contract gesloten met een projectontwikkelaar…… . Het Plan van luxe villa’s is een uitverkoop van het kerkelijk bezit en vult uitsluitend de zakken van de projectontwikkelaar. De stichting Scheepjeskerk heeft geen winstdoelstelling. Ze werken zonder vergoeding en alle opbrengsten gaan terug naar het ensemble. Er zijn al voldoende financiële middelen toegezegd om het Plan te financieren. Maar iedereen kan meedoen in het appartementen plan van de stichting. Doordat deze een ANBI erkenning heeft zijn de eventuele giften ook nog aftrekbaar bij de fiscus. Denk maar eens aan de aankoop van Pleyn’68 door de buurt. Cultuur-historisch is het van belang het ensemble Kerk-Pastorie-Tuin in stand te houden. Het Cuypersgenootschap en de Raad voor Cultuur hebben daar overtuigende rapporten over geschreven. Ook uit financieel standpunt is dit van vitaal belang. De getransformeerde pastorie dient om geld te genereren om het kerkgebouw in stand te houden, ook wanneer het bisdom zich zou terugtrekken. Het alternatief is langdurige leegstand en verpaupering en uiteindelijk aanspraak op gemeenschapsgeld om het kerkgebouw in stand te houden. Dat is onwenselijk, wil niemand en kan nu gemakkelijk worden voorkomen. Er is groot draagvlak en men is bereidt tot grote praktische inzet (niet alleen handen maar ook geld). De gemeente propageert met veel bravoure het burgerparticipatiebeleid, maar daar komt tot nog toe niet veel van terecht. Binnen de gemeente zou er grote waardering moeten zijn voor dit burger initiatief. Het is een geweldig voorbeeld van hoe het zou moeten om de burger betrokken te houden bij de samenleving. Het zou compliment voor iedereen zijn om dit op de voorgestelde manier, als buurt te kunnen realiseren.
STICHTING
Jonge mensen hebben ook woonwensen