Gebruik van de pastorie/klooster STICHTING
i
Plan voor het voormalige klooster/pastorie Sinds 2008 staat het voormalige klooster vlak naast de kerk leeg. Op eigen innitiatief hebben we al twee maal een voorstel gedaan om het gebouw te hergebruiken. In de eerste helft van 2016 hebben we opnieuw een plan ontwikkeld om de pastorie om te bouwen tot eenvoudige en betaalbare appartementen bijvoorbeeld voor werkende jongeren. Ter onderbouwing van het plan hebben we door externe partijen ons plan laten doorrekenen: - Een bouwkundig calculator heeft een begroting gemaakt voor het opknappen en ombouwen van het gebouw. - Een makelaar heeft voor ons de reeele huuropbrengst berekend - We hebben navraag gedaan over mogelijke bezetting en beheerskosten bij Stichting Huisvesting         Werkende Jongeren in Leiden. Daarnaast hebben we lokaal zoveel draagvlak mede in de vorm van toegezegde gelden en medewerking bij de bouwkundige werkzaamheden dat we het opknappen en ombouwen geheel door zelfwerkzaamheid en eigen financiering kunnen uitvoeren. Op basis van deze gedegen informatie kunnen we met dit plan een netto opbrengst van ongeveer 40.000 euro per jaar genereren. Deze opbrengst is beschikbaar voor het aankopen van de pastorie/klooster en de instandhouding van het kerkgebouw.  Belangrijke punten uit het plan: - Gebruik pastorie is (semi) sociaal en valt binnen de huidige bestemming van het gebouw - Met de opbrengst kunnen we de pastorie aankopen - Pastorie is nu een verliespost. - Er zijn fondsen beschikbaar voor onderhoud en verbouwing ensemble. - Opbrengst gaat (direct en indirect) naar de parochie. - Mogelijkheid om de benedenverdieping te reserveren voor gebruik door de parochie - Komt de levendigheid van de omgeving en parochie ten goede - Positieve uitstraling van de parochie en de buurt - We kunnen direct starten, dus geen verder verpaupering - Geen risico, ook niet op de lange termijn - We hebben nu de mogelijkheid de instandhouding van het ensemble als gemeentelijk monument ook                                         voor de lange termijn en zonder kosten voor de gemeenschap (subsidie) te regelen - Iedereen kan participeren (ANBI) - We hebben geen winst doelstelling - Dit is in lijn met karakter van katholieke kerk - Mooie staat van dienst met kerk en parochiehuis (gunnen). - Past bij de wens van de gemeenschap/omgeving - Maatschappelijke verantwoording parochie (wat laat je achter). Aanvullende informatie vindt u in de documenten die u hier kunt downloaden: Wilt nadere info, reageren of uw steun geven aan dit plan: Stuur ons een mail Algemene plan met omschrijving en nadere info Aanvulling bij gebruik benedenverdiepeing door de parochie slides van de algemene presentie van het plan (bevat ook aanvullende financiele info) Hieronder vindt u nog de nieuwe indeling zoals we die in gedachten hebben. Deze plaatjes staan ook in bovenstaande documenten !! Klik op het plaatje voor een vergroting
open document (PDF) open document (PDF) open document (PDF) open document (PDF) naar contact pagina
Zie ook de lange lijst argumenten voor het hieronder omschreven appartementen- plan van de Stichting Scheepjeskerk. Klik hier
Kenmerken naast elkaar ? Klik hier