2015 Monumentendag
Open Monumentendag in de Bernarduskerk. Het nationale thema is Kunst & ambacht. En dat is op het lijf geschreven voor ook deze kerk. De gebrandschilderde ramen bijvoorbeeld. Wat beelden deze uit door wie zijn ze geschonken en ter ere waarvan? Wonen de nazaten van schenkers nog steeds hier in de omgeving? Wij vertellen het u. Er is aandacht voor een ambacht dat de vrijwilligers van de klusgroep zich de afgelopen maanden hebben eigen gemaakt. Het ambacht van leidekkers. We starten op de beide open monumentendagen met een bijzondere actie: “een lei met uw verhaal”. Wat was er nog meer? Zaterdag om 12.00 uur was er een kort gebedsmoment, met als thema “Mensen met een spirituele gereedschapskist” o Een moment van bezinning over en voor de ambachtsmensen die met hun hart, handen en hoofd werkten. Die ambachtsmensen hebben ons mooie voorwerpen nagelaten. Inspirerend. Het orgel werd bespeeld. Kerkzilver van onze parochie, waarvan enkele stukken uit de 17de en 18de eeuw. Enkele kunstenaars- ambachtslieden die het hebben gemaakt zijn van de stukken bekend. Er was een demonstratie glas in lood maken De foto boeken waren er weer Plakboeken met krantenknipsels over ons dorp. Zij herinneren ons aan het verhaal van onze gemeenschap en wij spreken met u af dat u er elkaar over vertelt. Open Monumentendag zaterdag 12 september en zondag 13 september 2015 in de Scheepjeskerk. Het landelijk thema was dit jaar “Kunst en Ambacht “. In dit kader was er een hoekje ingericht over de winning en montage van leien, die in juli 2015 na 100 jaar op het dak van de kerk vervangen zijn Ook konden formulieren ingevuld worden met namen en teksten die door Hans van Meegen op de nieuw leien gegraveerd werden. Deze leien worden in het voorjaar van 2016 op de oostgevel van het dak gelegd. Er was er een expositie over de schenkers van de gebrandschilderde ramen in de kerk en hun nakomelingen. Ook was er een demonstatie van Ton Hermans over het brandschilderen van deze ramen. Voor het thema kunst waren een aantal kunstschatten, zoals kelken en monstransen van de parochie tentoon gesteld. De fotoboeken trokken weer veel belangstelling en ook was het weer een ontmoetingsplaats van veel oud parochieanen.
Zaterdag en zondag 12 en 13 september 2015