Kenmerken naast elkaar
Stoppen met proppen Wat groen is moet groen blijven Tuin en kerk, samen sterk Ons plan is beter Onderschrijf uiterlijk 19 april onze petitie hier Laten we dit groen houden (klik om te vergroten) Algemeen De   stichting   Scheepjeskerk   beijvert   zich   voor   het   behoud   van   het   ensemble   kerk-pastorie   en   tuin.   Dit   vooral vanuit   cultuurhistorisch   perspectief.   Maar   daar   houdt   het   niet   mee   op,   er   zijn   veel   meer   argumenten,   zeer   valide argumenten om het “luxe Villa” plan terzijde te schuiven. Kenmerken naast elkaar Als we het luxe villa plan van de projectontwikkelaar naast het appartementen-plan van de Stichting Scheepjeskerk zetten ziet het er zo uit:                                                                                 
Luxe villa plan projectontwikkelaar  Appartementen plan Stichting Scheepjeskerk  Tuin wordt volgebouwd  en gaat voor de buurtschap verloren ,   Tuin blijft open en kan doorontwikkeld worden tot recreatief dorpsgroen  Geen doorzicht naar de Oude R ijn  meer   Zichtlijnen tussen Rijndijk en O ude Rijn  blijven open  Geen toegang meer tot oever O ude Rijn   Open toegang tot en langs de oever van de O ude Rijn  Bouw luxe villa’s voor mensen van buiten de buurtschap   Realisatie van betaalbare appartementen voor werkende jongeren in de pastorie  Voor e igen jeugd ge en plaats   Eigen  jeugd kan blijven (evenwichtige re  leeftijdsopbouw  in de buurtschap )  Kerk blijft verweesd achter  als Parochie zich terugtrekt   Kerk blijft als onderdeel van het histor ische ensemble  behouden  Ruimte voor de parochie activiteit en  zeer  beperkt   Meer en flexibel e  ruimte voor de parochie  activiteiten  Kerkgebouw op lange duur moeilijk in stand te houden  zonder subsidie   Huuropbrengst van appartementen in de pastorie wordt gebruikt voor instandhouding ensemble, geen subsidie nodig   Opbrengst is vooral winst voor de projectontwikkelaar   Opbrengst door behoud cultureel erfgoed geeft meerwaarde aan de buurt schap  Afbraak betrokkenheid omwonenden en parochianen    Grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid buurt schap  behouden  Gunt privaat initiatief  geen kans   Succesvolle aankoop Pleyn is blauwdruk voor behoud ensemble   Totaal geen draagvlak  in de buurtschap en daarbuiten   Breed maatschappelijk draagvlak STICHTING