Ontstaan
Ontstaan van de kerk Tekst overgenomen uit een publicatie van Cees Kroon
HISTORIE
Volgens het Memoriaal register stichtte pastoor Schadé in 1671 “De capel aan de Groenendijk”. Voordien had men gekerkt in de boerderij “De Steenenpoort” of in de Zwaantjeskerk. De kapel stond ten zuidwesten van de huidige kerk en vormde  en vormde later met de achterzitkamer en de keuken van de in 1818 gebouwde pastorie één geheel. Het kerkje, dat geen toren had, bestond uit drie afdelingen die gescheiden waren door twee rijen houten pilaren. De vloer van de kapel was bedekt rieten matjes en het dak met blauwe dakpannen. De ingang van de kapel bevond zich aan de noordzijde. Een trap in de hal gaf toegang tot het oksaal. De kapel was toegewijd aan de heilige Nicolaas. In 1818 werd, gelijktijdig met de bouw van de pastorie, op de kapel een torentje geplaatst waarop een zeilschip (Nicolaas is de patroonheilige van de schepelingen, vandaar) als windwijzer dienst deed. Op 23 februari 1839 werd, na de dood van pastoor Roelvink de Groenendijk door een decreet van de toenmalige internuntius Mgr. Antonucci, tot een zelfstandige statie verheven onder de naam “statie van de groenendijk en Leiderdorp”. Als eerste pastoor werd benoemd  Joannes Bernardus Wesselingh, geboren te Haarlem in 1800 en tot priester gewijd in Munster (Duitsland) op 31 mei 1828. Omdat de kapel spoedig te klein bleek te zijn werd besloten tot de bouw van een nieuwe, grotere kerk. De grote vraag die toen rees was: Waar moet de nieuwe kerk komen, in de Groenendijk of  te Zoeterwoude Rijndijk in de wijk Meerburg  (De huidige Meerburgkerk is pas aan het eind van de 19e eeuw gebouwd).  De bisschop van Haarlem, Mgr J.F. van Vree vond de oplossing: Op een gemakkelijk te bereiken plaats  er midden tussen in, bij de herberg “Ik leer nog”.  Pastoor Wesselingh was het daar geheel niet mee eens. Als compromis werd besloten de bouwplaats mede afhankelijk te laten zijn van de financiële bijdrage der parochianen.  In de wijk Meer burg werd een bedrag van Fl. 1500 opgehaald terwijl men in de Groenendijk ruim Fl 15000,- bijeen wist te brengen. Mede dank zij de gulle giften van de gebroeders Adrianus en Wouterus Reynaard  die ieder Fl. 5000 schonken. Door deze giften werd besloten de nieuwe kerk te bouwen nabij de bestaand kapel in de Groenendijk. Architect Vogelpoel kreeg oipdracht tot het ontwerpen van een nieuwe kerk in neogotische stijl.  De bouw ving aan op 1 september 1854, op 20 Augustus 1855 werd het kerkgebouw ingezegend door Everardus Stephanus van der Hagen, pastoor en deken te Zoeterwoude. De bouwcommissie bestond uit Pastoor Wesselingh en de heren Arnoldus van de burg, Nicolaus Kaptein, Petrus Straathof en Henricus van Saasen.  Ingewijd de 20 aug. 1855 door P  E van der Hagen, Past en deken te Zoeterwoude Namen der kerkmeesters
... van der Poel P Straathof N Kaptein .. Z
Op last van Mgr  J F van Vree Bisschop van Haarlem begonnen 1 sept 1854 De commissie voor den opbouw J B Wesselingh pastoor der gemeente A van der Burg  N kaptein  P straathof  H van Saasen