Samenwerken is belangrijk Het Pact
Het Pact Al bijna 20 jaar strijden Groenendijkers en parochianen actief voor het behoud van het ensemble  “De Scheepjeskerk” (Scheepjeskerk, Pastorie en Tuin). Inmiddels hebben velen personen en instellingen die een warm hart hebben voor cultureel en historisch erfgoed zich uitgesproken het streven te ondersteunen. Stichting Heemschut en ook het Cuypersgenootschap hebben zich  zeer specifiek uitgesproken over het belang van het ensemble. Het front aan actievoerders bestaat uit: – De Stichting Scheepjeskerk (voorheen Vrienden van de Scheepjeskerk) – De direct omwonenden – Het Wijkcomite Groenendijk (nu Dorpsoverleg). – Een grote groep van ca 75 verontruste Parochianen (uit een veel grotere groep die passief  de acties ondersteunt). Deze partijen hebben zich in Juni 2017 verenigd in een Pact Ensemble Scheepjeskerk. Eind 2017 was, na een unaniem raadsbesluit van de gemeente  Alphen aan de Rijn, het plan om het gehele ensemble te verstenen van tafel en stond voor het kerkbestuur een nieuwe weg open. In aansluiting hierboven genoemde besluit nam de raad ook het besluit dat het gehele complex ondeelbaar is d.w.z. niet mag worden opgesplitst.Het was en is voor alle raadsleden op klip en klaar dat dit de énige manier is om diegemeentelijke monumenten en de tuin voor de lange termijn een economische en sociale basis te geven. Dat is waar het pact voor staat en voor strijdt! Wilt u nadere info over het pact of steun betuigen: stuur een mail, klik hier: We zijn telefonisch bereikbaar onder nr 06 333 52 751. Spreek vooral de voicemail in als de oproep niet direct wordt beantwoord !  
mail mail