Klusgroep 2008-2015 E-mail ACTIVITEITEN
Onderhoud Enige jaren geleden (2008) is er op initiatief van Henk de Boer een klusgroep gevormd. Jarenlang is er slechts sporadisch en zeer incidenteel enig onderhoud gepleegd aan de kerk. Dus hoog tijd om dit eindelijk eens ter hand te nemen. De klusgroep bestaat uit inmiddels uit zo’n 20 personen die elke eerste vrijdag van de maand een ochtend aan de gang gaan in en rond de kerk. Behalve nuttig is het beslist ook een gezellige ochtend. Veel terugkerend werk als het onderhoud van de tuin maar ook incidentele zaken als ophalen van een straatje buiten of aanbrengen van een boiler. In 2010 is aan de groep de vrijwilligers oorkonde van de gemeente Rijnwoude uitgereikt aan de vrijwilligers vanwege de belangeloze en voortdurende inzet. Enige klus-wapenfeiten - Warmwater voorziening aangebracht bij de gootsteen in de sacrestie. - Ophalen van de stoep aan de Rijnkant inclusief aanbrengen van rolstoel oprit - Verzorgen van een monumentje vanwege het geruimde kerkhof. - Alle soorten snoei en ander werk in de tuin - Afschuren en opniew verven van de entree van de kerk - Veranderen van de luchtopening van de verwaming ivm tocht - Verlichting aanpassen aan nieuwe opstelling van het altaar - Nieuwe sloten in deuren - Diverse verfwerkzaamheden - Opknappen en verven van de grote kerkdeuren Allerlei opruim werkzaamheden. Wensenlijst De wensenlijst is nog lang. Hoog genoteerd staan aanbrengen van toiletten (voorbereidingen zijn gestart) en aanrechtje in de hal om beter de koffie te kunnen regelen. Buitenschilderwerk, met name aan de toren-gevel. Ook meedoen? Zin om mee te doen, incidenteel of vast? Meld je aan bij Henk de Boer (071-3414236) of stuur een E-mail. Of kom gewoon eens kijken, elke eerste vrijdag vanaf 8.30 uur. Er is op dit moment vooral behoefte aan schilders. Verplaatsen wand (2011) Op initiatief van de klusgroep is er een plan gemaakt voor het herinrichten van het portaal achterin de kerk. Het plan omvat het verwijderen van de tussen wand en aanbrengen van een glazenwand iets verder naar voren. Hierdoor onstaat een mooie en grotere ruimte achterin de kerk met transparantie zodat het een geheel blijft met de grote kerkzaal. Aan de oostkant worden toiletten gemaakt en aan de westkant komt een voorziening voor en uitreiken van koffie etc. De toegang naar de kerkruimte gaat via twee grote openslaande glazen deuren. Zoals al gezegd is het een initiatief van de vrijwilligers groep die zowel het ontwerp en de uitvoering voor hun rekening nemen. Het werk is gestart op 7 november2011. De laatste drie foto’s geven weer hoe het is geworden. Voorgevel (2012) In 2012 is een aanvang gemaakt met het onderhoud aan de Voeg en verfwerk en ook is al een gedeelte van de pinakels teruggeplaatst. Raam kozijn tussenbouw (2013) De raamkozijnen aan de zuidzijde in de tussenbouw zijn erg slecht en nodig aan vervanging toe. In novemebr 20113 is het eerste kozijn vervangen. Torenuurwerken (2013) In 2013 zijn er twee oude torenuurwerken in de kerk opgesteld. Het linkse is het originele uurwerk uit de Bernarduskerk en het rechtse is het uurwerk uit de inmiddels gesloopte Zwaantjeskerk. Dit laatste uurwerk is helemaal opgeknapt door de klusgroep en staat te pronken in de hal. Het is gecompleteerd met de bel uit het oude zusterhuis (tegenover de kerk) en de bel van de oude Pius X school. Keuken (2013) In november is er een doorgang gemaakt in de hal tussenbouw. Daardoor ontstond er ruimte voor een keuken. Hier staat nu de koffiezetter en ook de koelkast. Voorgevel (2014) In 2012 is  begonnen met de voorgevel. Eerst is het middengedeelte met de voordeur opgeknapt, is de linker voorgevel in het steiger gezet en zijn er 5 pinakels teruggeplaatst. In 2014 heeft zijn de toren en de rechter voorgevel gerestaureerd. Hierbij zijn de 4 pinakels rondom de toren weer teruggeplaatst die begin 1900 verwijderd zijn. Ook bleek toen dat er in plaats van  2 x 5 pinakels die in 1958 gemonteerd zijn er vroeger 2 x 6 pinakels op de trapgevels gestaan hadden. Dit is weer hersteld zodat er nu 4 (evangelisten) en 12 (apostelen) pinakels op de voorgevel staan. Bovendien zijn de gietijzeren balustraden en de gietijzeren ornamenten onder de galmgaten weer in de oorspronkelijk goudkleur geverfd, is het zink van de galmgaten vervangen  en is er opnieuw geverfd en gedeeltelijk gevoegd. Inmiddels is de klusgroep bezig om de zijgevels op te knappen en voor 2015 staat de restauratie van het dak op het programma.
Marie van Saase en Dorus Wesselingh aan het werk, inschilderen van de gedenkstenen
Burgemeester op bezoek na de toekenning van de vrijwilligers oorkonde
Werk aan de verlichting, hoog in de kerk
IJsvorming bij een lekkende regenpijp
De Vrijwilligersgroep Scheepjeskerk 5 september 2014 voor een gerestaureerde voorgevel Arthur v.d. Drift, Wim de Vreede, Jan Wesselingh, Bert Rijkelijkhuizen, Huib Verdegeaal, Ton Bakker, Wim Kaptein, Tineke Heemskerk, Hans de Boer, Cora de Boer, Henk de Boer Lydia Borst, Rini de Boer, Andre Maurits, Piet Amsterdam, Jan v. Dijk, Trees de Groot Tini Verdegaal, Truus Beukeboom, Nel Heemskerk, Davi de Boer, Gerard v.d.Berg, Jan Groen,                                                                                                                                 
Hieronder diverse foto’s van het werk. De eerste twee zijn van de gevel voor de restauratie. Klik op de foto voor een vergroting
In de zomer van 2015 zijn de leien aan de westkant van het dak vervangen. Tevens is waar nodig het voegwerk in de westelijke muren aangepakt en ook de dakgoten aangepakt. Hieronder een fotoimpressie